Trang chủ Nhà vệ sinh di động tàu cảng

Nhà vệ sinh di động tàu cảng

Nhà vệ sinh di động composite HMT01C

24/03/2021

Chưa có bình luận

Nhà vệ sinh di động HMT01C là một seri của nhà vệ sinh composite HMT01 có thay đổi nội thất để phù hợp với yêu cầu thấp hơn tại công trường.  Nêu như nhà vệ sinh lưu động HMT01 sử...

Xem thêm